LATARBELAKANG

Unit ini diwujudkan untuk memberi keberkesanan perkhidmatan pameran menerusi perkhidmatan / aktiviti interpretasi pameran yang mula diperkenalkan sebagai satu unit baru di BSLN.

Visi

Ke arah kecemerlangan bentuk dan makna pameran seni

Misi

Menyelidik, mempamer, menginterpretasi dan menerbitkan serta mendokumentasikan pelbagai output seni BSLN

Objektif

Memberi panduan pemahaman makna seni menerusi khidmat kajian, penerbitan dan interpretasi pameran.

Menyediakan interpretasi pameran ke arah meningkatkan kefahaman, memupuk dan menggalakkan penglibatan masyarakat terhadap seni visual.

Aktiviti

  • Melaksanakan program latihan kemahiran interpretasi kepada sukarelawan dan pembantu galeri
  • Menguruskan hal-hal berkaitan dengan interpretasi pameran
  • Menguruskan permohonan interpretasi pameran dari pihak luar
  • Menyusun dan menyelia jadual interpretasi pameran setiap bulan
  • Mengurus jadual tugasan harian interpretasi pameran
  • Merangkasuai isikandung aktiviti interpertasi pameran mengikut tahap kesesuaian lawatan
  • Menyediakan cenderahati untuk setiap lawatan dari pihak luar
  • Menyediakan dan mengumpul borang kajiselidik /maklumbalas lawatan
  • Membuat lawatan interpertasi pameran di luar Balai Seni Lukis Negara

WAKTU LAWATAN UMUM
OPENING HOURS

10 pagi - 6 petang (setiap hari)
10 am - 6 pm (daily)

** Kecuali pada
Hari Raya Aidilfitri ( 2 hari)
Hari Raya Aidiladha (1 hari)

**except for the public holidays of

Hari Raya Aidilfitri ( two days)
Hari Raya Aidiladha (one day)

**Untuk Bulan Ramadhan
9 pagi – 5 petang (Setiap hari)

**In the month of Ramadhan
9 am -5 pm (daily)


WAKTU LAWATAN BERPANDU
GUIDED TOUR HOURS

Isnin hingga Jumaat sahaja
Sesi Pagi ( 10 pagi – 12 Tengahari)
Sesi Petang ( 3 petang – 5 petang)

Monday to Friday only
morning session (10 am - 12 noon)
afternoon session (3 pm - 5 pm)

** Terhad kepada 30 orang untuk setiap sesi lawatan
Borang Permohonan Lawatan Berpandu mestilah
dihantar 2 minggu sebelum tarikh lawatan

**30 person maximum
form must be return to research and Exhibition Department (Guided Tour Unit ) Two Weeks befare visits for process and coordination. Late application will not be entertained.

T:- 03-40267000
F:- 03-40244998

02 December 2009

UMP & Institute of Technology Tallaght

Dr Mohamed Najib Ahmad Dawa, KP BSLN & Pn Zanita Anuar bergambar kenangan bersama
YBhg Prof Dato Dr Sabarudin mohd (TNC Akademik UMP) &
Mr Pat Mclaughlin (President - Institute of Technology Tallaght)
serta pegawai-pegawainya.

Tarikh Lawatan: 25 November 2009 (Rabu)
Peserta Lawatan: Timbalan Naib Canselor Akademik, Universiti Malaysia Pahang & President Institute of Technology Tallaght, Ireland
Bilangan Peserta: 8 rang
Masa Lawatan: 8.00 - 10.00 malam

Kolej PTPL

Tarikh Lawatan: 25 November 2009 (Rabu)
Peserta Lawatan: Pelajar dan pensyarah Senireka Grafik, Kolej PTPL Shah Alam, Selangor
Bilangan Peserta: 30 orang
Masa Lawatan: 10.00 pagi - 12.00 tgh hari

SMJK Dindings

Tarikh Lawatan: 19 November 2009 (Khamis)
Peserta Lawatan: SMJK Dindings, Lumut, Perak
Bilangan Peserta: 40 orang
Masa Lawatan: 10.00 pagi - 12.00 tgh hari

SK Simpang Empat

Tarik Lawatan: 16 November 2009 (Isnin)
Peserta Lawatan: SK Simpang Empat, Hutan Melintang, Perak
Masa Lawatan: 3.00 - 5.00 petang